Naziv tvrtke:
Euro Daus d.d.
Sjedište tvrtke:
Put Mostina1
HR-21000 SPLIT
Pravna forma:
Dioničko Društvo
Telefon:
+385 (0)21 202 999
Fax:
+385 (0)21 211 279
E-mail:
Matični broj:
1545779
Sudski registar:
Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta:
060174463
PDV-ID:
19212513210
Banka:
Kreditna Banka Zagreb
Broj banke:
Broj računa:
2481000-1100105371
IBAN:
HR68 2481 0001 1001 05371