Naziv tvrtke:
Euro Daus d.d. Podružnica Dubrovnik
Sjedište tvrtke:
Tomislava Macana 4, Čibača
20207 Mlini
Pravna forma:
LF_DD
Telefon:
+385 20 311 658
Fax:
+385 20 311774
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Dubrovnik
OIB:
19212513210
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: